» خانه
فرم ثبت نام در پایگاه وب کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
  توجه

پس از ثبت نام، ایمیلی دریافت خواهید نمود که با مراجعه به لینک موجود درآن، حساب شما فعال خواهد گردید.
صحت اطلاعات وارد شده توسط شما در مراحل مختلف، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در صورتی که صحت این
 اطلاعات به تایید نرسد، حساب کاربری شما مسدود شده و درخواستهای شما مورد پردازش قرار نخواهد گرفت.
به همین منظور، لطفا در ورود اطلاعات مورد درخواست در تمام مراحل، حداکثر دقت را مبذول فرمایید.
همچنین در صورت عدم دریافت ایمیل فعال سازی پس از دو ساعت، با مراجعه به لینک
آیا ایمیل فعال سازی را دریافت نکرده اید؟  نسبت به درخواست صدور مجدد این ایمیل اقدام فرمایید.
در صورت بروز هرگونه مشکل، لطفا با سامانه 09669 تماس حاصل فرمایید.
نام
نام خانوادگی
کد ملی
شماره تلفن همراه
آدرس ایمیل
رمز عبور
تکرار رمز عبور
تاریخ تولد / /
جنسیت